کارگاه آموزشی

مشخصات رنگ روغنی مات آلتون

رنگ روغنی مات آلتون بر پایه رزین آلکیدی می باشد و با استفاده از مواد باکیفیت و مرغوب ساخته شده است. این رنگ برای پوشش داخلی و خارجی سطوح فلزی، چوبی، سیمانی، آجری، گچی و سایر سطوح مشابه که آماده سازی مناسب داشته باشند( قبلا رنگ شده باشند و یا دارای آستر می باشند) به کار می رود