کارگاه آموزشی

طریقه اجرای رنگ روغنی آلتون

ابتدا رنگ روغنی آلتون رو با مفدار مناسب تینر روغنی آلتون رقیق کنید.نسبت اختلاط رنگ به تینر به عوامل مختلفی از جمله درجه حرارت محیط، وسیله رنگ آمیزی و سطح مورد نظر بستگی دارد.

میزان اختلاط تینر به رنگ بر حسب درصد وزنی با قلم مو 15-20 درصد، با غلطک 10-15 درصد، و با پیستوله 20-25 درصد می باشد