کارگاه آموزشی

خط کشی محورهای بین شهری و روستایی شمال استان کردستان (شهرستان های بانه، بیجار، سقز و دیواندره)